okt.
07

Tisztújítás

A megalakulásának huszonötödik évfordulóját idén ünneplő, s jelenleg több mint kétezer hétszáz tagot számláló Energetikai Tagozat május 7-én, a Magyar Elektrotechnikai Múzeumban tartotta – ötven regisztrált küldött részvételével és Zarándy Pál levezető elnöksége mellett – tisztújító küldöttgyűlését.

A tagozati rendezvényen elsőként a Ronkay-díjak átadására került sor. Díjat vehetett át a reaktorbiztonság terén elért kimagasló eredményei elismeréseként Vigassy József gépészmérnök, Koreny János villamosmérnök tervezői pályafutása elismeréseként és ’Sigmond György okl. gépészmérnök a távhőszolgáltatás és a kapcsolt energiatermelés terén kifejtett tevékenysége elismeréseként.

Gábor András leköszönő tagozati elnök a küldötteknek írásban már korábban kiküldött elnökségi beszámolóhoz fűzött néhány szóbeli kiegészítést. Beszédében kitért arra, hogy a gazdasági válság következtében mintegy háromszáz tag morzsolódott le, felhagyva a tervezői praxissal. Az elmúlt ciklus sikereként könyvelhető el ugyanakkor Büki Gergely professzor energetikai szakkönyveinek megjelentetése, a Tüdős Tibor vezette szabványosítási tevékenység és a tagozat részvétele a kamarai feladatalapú pályázati rendszerben.

A küldöttek egyhangú szavazással elfogadták a leköszönő elnökség beszámolóját, majd véglegesítették a jelöltlistát. A tagozat küldöttei ezután szavaztak a tagozat új elnökére és elnökségére. A választás eredményeként az MMK Energetikai Tagozat elnöke: Németh Róbert. Az elnökség tagjai: Csehi józsef, dr. Grábner Péter, Kurunczi Mihály, Molnár Szabolcs, Orosz Zoltán, Perneczky László, Rejtő János, Tüdős Tibor, ’Sigmond György, Zanatiné Uitz Zsuzsanna, Zarándy Pál.