febr.
29

Könyvajánló: Energia, civilizáció, szintézisigény

A Magyar Tudományos Akadémia – a Műszaki Tudományok Osztálya javaslatára – támogatásával, a TYPOTEX Kiadó gondozásában jelent meg az Energia, civilizáció, szintézisigény című szakkönyv.

A szerző, dr. Szergényi István (1933-2014) a kémiai tudományok kandidátusa, PhD-fokozatot szerzett vegyészmérnök, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Kémiai Technológia Tanszék tiszteletbeli tanára volt. A '90-es években az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Energiastratégiai főosztályát vezette. Több mint száz szakmai publikációt jegyzett. MTA-bizottságok tagjaként és az ENSZ EGB Energia Bizottságának elnökeként is dolgozott.

„Az energiáról gondolkodni – szerteágazó hatása miatt – globális rálátást indokolna, nem csupán a természettudományok és a technológia szempontjából, hanem geopolitikailag is, továbbá az emberi tudás és viselkedés, valamint a világ sok más problémájának ismeretét. A témakör megkívánná, hogy a közvélemény, főként pedig a döntéshozók megismerjék és megértsék az energia fontosabb összefüggéseit. Folyamatosan integrálniuk kell az ökológia, a gazdaság és társadalom területéről begyűjthető információkat. Felelős munkájukhoz az energetikai szakembereknek is jártasnak kell lenniük a saját maguk által művelttől eltérő, de energiavonzattal rendelkező területeken. Az is nélkülözhetetlen, hogy a véleményformáló média és nem utolsó sorban az oktatás is kivegye a részét a szakszerű ismeretközlésből.” – írja bevezetőjében a szerző.

Dr. Szergényi István, a kiváló energetikai szakember szíve utolsó dobbanásáig a magyar energiapolitika szüntelen jobbítását kívánta szolgálni. Eközben tudományos érdeklődése és irodalmi tevékenysége egyre inkább kiterjedt a rendszerezés, a mind bonyolultabb világenergetika megértése, valamint a szintézis keresésének irányába. E témakörben alkotott maradandót, az ajánlott kiadvány olvasója a jelzett munka eredményeit ismerheti meg.

Ajánlotta: Sipos László