máj.
24

Kiállítás ajánló: Paksi Atomenergetikai Múzeum

Az Atomenergetikai Múzeum létrejötte 1992-ben vette kezdetét, amikor döntés született az atomerőmű építésére és üzemeltetésére vonatkozó dokumentumok és tárgyi emlékek gyűjtéséről. A Paksi Atomerőmű Rt. Tájékoztató és Látogatóközpont (TLK) 1995-ös megnyitásával az addig gyűjtött relikviák egy része kiállításra is került a TLK kiállítóterének vitrinjeiben. A paksi Üzemtörténeti Gyűjtemény 1999-ben kapott múzeumi rangot, majd a 2010-ben megújított működési engedély már országos szakmúzeumi státusszal ruházta fel a múzeumot.

A 2012. március 7-én a paksi atomerőmű területén Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke és Hamvas István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója ünnepélyes keretek között avatták fel az Európában egyedülálló Atomenergetikai Múzeumot. Az interaktív kiállítás hivatalos megnyitóján az MTA elnöke méltatta azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a paksi atomerőműben dolgozók tesznek a nukleáris energetika megismertetéséért, és reményét fejezte ki, hogy "az új múzeum hozzájárul a széles körű és tudományos alapokon nyugvó közérdekű tájékoztatáshoz, az atomenergetika hasznosságának és fontosságának ismertté tételéhez". Hamvas István beszédében kiemelte annak fontosságát, hogy minél többen ismerkedjenek meg a nukleáris energetikával. Mint mondta, a felújított épületben berendezett kiállítás komplexitása „megfelelő módon reprezentálja az atomenergetika hazai alkalmazásának elterjedését, valamint segíti a hazai ismeretterjesztést”.

Mit láthat az érdeklődő a közel kétezer négyzetméteres földszinti és galériás kiállítótérben?

A kiállítás több kisebb és nagyobb tematikus részből áll, amelyek mindegyike a paksi atomerőmű építkezési munkálatainak, üzemeltetésének történetét és tárgyi emlékeit örökítik meg az 1960-as évektől napjainkig. Elsőként a fogadótérben található érintőképernyős információs pultok adnak támpontot a látogatok számára az erőmű építésével, üzemeltetésével kapcsolatos hat témában. A fogadótér filmek vetítésére és interaktív játékra is alkalmas.

A kiállítótérben található vitrinekben az atomerőmű történetéhez kapcsolódó képzőművészeti alkotások, reklámtárgyak, az erőműnek adott kitüntetések, emlékplakettek és ajándékok, valamint az erőmű kiadványai láthatóak. Itt kaptak helyet a különböző szakterületek – geodézia, környezetellenőrzés, sugárvédelem, vegyészet, irányítástechnika – műszerei, technikai eszközei.

A blokkszimulátor-teremben az 1990-es években üzemelt szimulációs számítógép látható, amelyet a blokkügyeletesek és operátorok, valamint a blokkokat üzemeltető személyzet képzésére használtak.

Az atomerőmű szervezeti sémájában több olyan szervezet van, amelyek tevékenysége közvetetten kapcsolódik a villamosenergia-termeléshez. Például a nyomdaüzem, a dokumentáció-kezelő csoport vagy az oktatási csoport. A szolgáltató eszközök termében az ezekről a területekről származó tárgyak kerültek bemutatásra.

A galérián a múzeum országos gyűjtőköréhez tartozó, a gyűjtőköri bővítést támogató intézmények és társaságok (MTA KFKI Atomenergia Kutatóintézet, MTA Atommagkutató Intézet, BME Nukleáris Technikai Intézet, Debreceni Egyetem Fizikai Intézet, GAMMA Műszaki Zrt., Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.) relikviái mutatkoznak be.

A múzeum nagyberendezéseit két nagyobb csoportban mutatják be.

Elsőként a primerkori nagyberendezések láthatóak, a csavarhúzógép, amely a reaktortartályt es annak fedelet illeszti össze, a kis es közepes aktivitású radioaktív hulladékokat kezelő berendezések, a tisztítótartály élethű makettje, sugárkapuk, valamint az atomerőmű sugárvédelmi rendszereinek műszerei.

A szekunderkori nagyberendezések között azok a műtárgyak láthatóak, amelyek a hőenergiát alakítják át villamos energiává. Nagynyomású kompresszorok, tolózárak, biztonsági szelepek, szivattyúk és végül a megszakító berendezések, amelyeken keresztül a villamos energia a transzformátorok segítségével az országos hálózatba jut.

A múzeum hétköznapokon 8-15 óra között, szombaton 9-13 óra között várja látogatóit.

A kutatók kedden és szerdán 8 és15 óra között vehetik igénybe az intézmény szolgáltatásait.

Elérhetőség: 75/507-432, 75/506-596.

Az Atomenergetikai múzeum c. ismertető és a www.atomeromu.hu alapján szerkesztette: Sipos László